W związku z nieprzyjęciem Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP za 2020r. przez Walne Zebranie członków w dn. 8 sierpnia 2021r., Zarząd naszej organizacji zwołuje drugie w tym roku Walne Zebranie w trybie Nadzwyczajnym. Terminy jak i proponowany porządek obrad oraz formę spotkania osób zrzeszonych, zawiera Uchwała nr ZZ/20/09/2021/B/16, której treść publikujemy poniżej. W zebraniu mogą także wziąć udział osoby kandydujące oraz niezrzeszone, ale zainteresowane działalnością, co określa również ww. dokument i tryb w jakim mogą uczestniczyć.

 

 

 

Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19 w Polsce, Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się już po raz drugi w formie on-line za pośrednictwem programu Zoom Video Communications.  Link do meetingu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

https://us06web.zoom.us/j/89534236797?pwd=eCtRZy84OVlOZzNvYndHTllqeEhrUT09

(Uwaga! Osoby niezrzeszone nie mają prawa głosowania (wyłącznie głos doradczy oraz prawo zgłoszenia wolnych wniosków). Aby uczestniczyć w obradach on-line konieczne jest posiadanie kamerki i mikrofonu. Osoby niezweryfikowane będą przesunięte do poczekalni w programie Zoom.