Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – Zapotok, siedziba POLARIS-OPP:
Data i godzina: 18 lutego 2018r., godz. 14:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:             41↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:             45↑      [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             80↑          [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      3,5oC        
Wilgotność powietrza:   63%
Uwagi:                 lekki powiew wiatru; zauważalny dym z okolicznych kominów
Osoba sporządzająca:       Aleksander Blida

 

 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.