Na otwarcie 19-go roku działalności naszej organizacji, dział literacko-redakcyjny wydaje 44 numer Biuletynu POLARIS, a w nim: symbol roku Wężownika, Astrolabium dla szkół i Polarisowcy 2012 roku, fotograficzne efekty 2012 z obserwacji w wydaniu Krzysztofa Dwornika, porządek obrad Walnego Zebrania podczas Majówki 2013, liczne zapowiedzi zjazdów i konferencji, a także terminy oficjalnych działań Stowarzyszenia POLARIS - OPP na I kwartał 2013 roku. Zapraszamy do kilku chwil z naszym periodykiem.