Na przełomie czerwca i lipca dział redakcyjny naszej organizacji wydał do druku kolejny, 46 już numer kwartalnego Biuletynu Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Dwustronicowa broszurka jest jak zawsze esencją najciekawszych wydarzeń i podsumowaniem minionych prac w Stowarzyszeniu z ostatnich trzech miesięcy, a także swoistego rodzaju zapowiedzią kolejnych działań w najbliższym czasie. Stałą rubryką jest Zdjęcie kwartału, gdzie redakcja zawsze wybiera najciekawsze ujęcie nadesłane lub wykonane w ramach funkcjonowania naszej organizacji. Pod uwagę brane jest np. interesujące zjawisko, oryginalność wykonania fotografii, ważniejsze spotkania lub wydarzenia, wokół których poświęcono najwięcej czasu i uwagi w ostatnim kwartale. Biuletyny od 2008 roku można pobrać w wersji PDF z podstrony działu redakcyjnego.

  


Zobacz Biuletyny POLARIS...  >>