Wraz z nadejściem wakacji ukazał się 34 numer naszego Biuletynu, którego inspiracją były wydarzenia w II kwartale 2010 roku oraz plany na następne trzy miesiące. W tym wydaniu czytelnicy mogą znaleźć bieżące informacje o postępach programu Ciemne Niebo na terenie Beskidów, zapowiedź DARKASTRO 2010 oraz wakacyjnych wyjazdów WGW w postaci eventów popularyzacyjnych, zaproszenie na film i jak zwykle zdjęcie kwartału wraz z innymi informacjami. Broszura jest dostępna w wersji PDF na podstronie działu literacko-redakcyjnego oraz w druku w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS - OPP w Sopotni Wielkiej. Numer ten zostanie również rozesłany do prenumeratorów w wersji drukowanej wraz z wydaniem październikowym i dodatkowymi załącznikami.