Panorama Sopotni Wielkiej w okresie grzewczym.Zima, to okres wzmożonego przekraczania poziomów zanieczyszczeń nie tylko sztucznym światłem z uwagi na krótki dzień oraz iluminacje świąteczne, ale i potęgujące to zjawisko pyły zawieszone... Główną przyczyną pogarszającego się w porze zimowej stanu powietrza w Sopotni Wielkiej jest niestety jakość paliw, które spalane są w domowych piecach. Przy rosnących kosztach cen prądu, gazu, ale i węgla, nie ma się co dziwić, że do ogrzewania gospodarstw coraz częściej sięga się po niekonwencjonalne źródła dające ciepło. Pozytywną stroną tego zjawiska jest coraz więcej pojawiający się instalacji fotowoltaicznych na dachach i przybudówkach gospodarstw w naszej miejscowości czy nieliczne jeszcze pompy ciepła. Gorzej, gdy do paleniska trafiają odpady takie jak tworzywa sztuczne, mokre drewno czy bardzo złej jakości opał węglo-podobny. To wszystko przekłada się na bardzo niekorzystne wyniki jakości powietrza, które można obserwować z udostępnionych przez nasze Stowarzyszenie danych pomiarowych ze stacji ASTROMETEO, która kilkanaście miesięcy temu została wyposażona w zestaw czujników pyłów PM i innych parametrów, za sprawą projektu z Lokalnej Grupy Działania i grantu z PROW 2014-2020 oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Autorami instalacji i podstrony, na której można śledzić zmiany jakości powietrza w okolicach szkoły w Sopotni Wielkiej, byli członkowie grupy inicjatywnej i koordynatorzy POLARIS - OPP zarazem, a także pracownicy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. To za ich sprawą powstał również punkt kontrolowanych warunków środowiskowych, jako komora do testowania sprawności urządzeń pomiarowych w różnych warunkach w plenerze. Tak więc zachęcamy do zwracania uwagi nie tylko na to jak oświetlamy nasze posesje aby redukować zanieczyszczenie światłem, ale i na to czym palimy i jak ogrzewamy nasze gospodarstwa. Pomoże nam w tym poniższa podstrona: www.polaris.home.pl/pomiary

Wykres ukazujący zmiany stężenia pyłów PM w powietrzu - zima 2021, Sopotnia Wielka.