Xølotl

okres realizacji od 1 października 2021r. do 30 września 2023r. Tytuł projektu: "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Dotujący: projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (Konkurs 1). Projekt dotyczy rzadko poruszanej jeszcze w Polsce tematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem, jako jednego z bardzo szybko postępujących zagrożeń środowiska naturalnego (tzw. "ekologii nocy"). W Norwegii i Słowenii istnieją już od dawna krajowe ustawy ograniczające ten problem. W Polsce niestety jeszcze nie. Mimo to na terenie Gminy Jeleśnia powstała społeczna, międzysektorowa inicjatywa utworzenia obszaru czynnej ochrony ciemnego nieba. Założeniem tego projektu jest utrzymanie i wsparcie oddolnej idei mieszkańców i mieszkanek, określonej roboczo mianem "racjonalnej polityki oświetleniowej". Poprzez przeniesienie dobrych praktyk z ww. państw, chcemy metodą partycypacji obywatelskiej podjąć się próby opracowania pierwszej w kraju uchwały krajobrazowej na rzecz gwieździstego nieba. W tym celu zostanie utworzony międzynarodowy komitet naukowy, zainicjowane warsztaty oraz rada dialogu społecznego (z udziałem NGO, JST, MSP oraz młodzieży!) na rzecz ekologii nocy w miejscowości Sopotnia Wielka na Żywiecczyźnie. Efektem będzie konsolidacja różnych grup społecznych, utrzymanie partnerstw, innowacyjna forma poprawy ochrony środowiska nocnego, a także zwiększenie bezpośredniego zaangażowania blisko 500 osób i 150 gospodarstw. Wartością dodaną będzie równoczesne powołanie pierwszego w Norwegii, Parku Ciemnego Nieba (IDSP) w oparciu o współpracę trójstronną (PL-NO-SLO). 

 

 

 

 

Lider projektu       Partner NO       Partner SLO       Partner JST       Partner MSP
Logotyp Stowarzyszenie POLARIS - OPP       Logotyp Bevar morked       Logotyp Dark Sky Slovenia       Logotyp Gmina Jeleśnia       Logotyp About Marketing&Communication

 

 

Ciekawostki:

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

 

Spotkanie pierwszego składu rady dialogu społecznego w Sopotni Wielkiej na Sali Wielofunkcyjnej przy Obserwatorium.W dniu 27 listopada 2021r. na Sali Wielofunkcyjnej Stowarzyszenia POLARIS - OPP przy kopule Obserwatorium, odbyło się pierwsze posiedzenie rady dialogu społecznego na rzecz ekologii nocy / ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej. To pierwsze takie spotkanie od uchwały sołeckiej z 2011r., gdzie poruszano temat czynnych działań na rzecz redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem w ujęciu ogólnym dla całego sołectwa, a nawet posesji przyległych z obszaru innych miejscowości w gminie Jeleśnia. Na zebraniu pojawiła się siódemka przedstawicieli i przedstawicielek różnych branż i profesji - osób zamieszkujących Sopotnię Wielką od kilku, a nawet kilkudziesięciu lat. Wśród nich znaleźli się m.in. nauczycielka języka polskiego, kierowca autobusu, współzałożyciel LKS, leśnik, pracowniczka przedsiębiorstwa czy radny gminy. Spotkanie trwało ponad 2 godziny, podczas którego omówiono m.in. kierunki działań, metody zgłoszeń gospodarstw do warsztatów oświetleniowych w ramach projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce", a nawet pod dyskusję poddano metody komunikowania i PR organizacji czy doświadczenie w zakresie zagadnienia "light pollution".

Zdjęćie przedstawia prawidłowe oświetlenie przydomowe skierowane w dół - uzyskano efekt jasnego podjazdu przed domem i braku ucieczki strumienia świetlnego bezpośrednio w góręW ramach projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce", finansowanego ze Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, na terenie Sopotni Wielkiej / Gminy Jeleśnia, rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń od gospodarstw jak i pierwsze wizje lokalne pod warsztaty praktyczne z zakresu redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem. Zespół koordynatorski ze Stowarzyszenia POLARIS - OPP pojawi się już 3 grudnia br. w kilku obejściach domostw, aby doradzić i ustalić metody poprawiające skuteczność zainstalowanych opraw oświetleniowych, dostosować je do regulacji uchwały krajobrazu nocnego, a także na koniec ewaluować przeprowadzone prace warsztatowe pod okiem elektryka czy w konsultacji z międzynarodowym panelem eksperckim. Warsztaty zakończą się każdorazowo wydaniem certyfikatu dla uczestniczącego gospodarstwa, a właściciele i właścicielki nie będą z tego tytułu ponosić żadnych kosztów. W projekcie objętych ma zostać minimum 150 gospodarstw z przeznaczeniem po 500zł. na jeden warsztat. Rozpatrywaniem zgłoszeń czy późniejszym wyborem kolejności do warsztatów zajmie się rada dialogu społecznego na rzecz ekologii nocy / ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania zainteresowanych gospodarstw z terenu Sopotni Wielkiej i działek przyległych sołectwu. Nabór do warsztatów prowadzony jest w systemie ciągłym, a formularz można pobrać z linku poniżej lub otrzymać na dwa sposoby: w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS - OPP / Sali Wielofunkcyjnej przy Obserwatorium Astronomicznym, albo też formularz zostanie dostarczony przez koordynatora działu lokalnego SOP.

19 listopada br. o godz. 9:00 miał miejsce jedyny w swoim rodzaju briefing prasowy z Księżyca... Tego poranka na niebie pojawiło się najdłuższe w tym stuleciu zaćmienie Księżyca, które jednak było bardzo trudne bądź niemożliwe do obserwacji z terenu naszego kraju. Zjawisko to stało się jednak dobrą okazją aby w bardzo nietypowy sposób zainaugurować nowy projekt Stowarzyszenia POLARIS - OPP, pt. "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce", zaczynający właśnie swoje działania na terenie Sopotni Wielkiej we współpracy z partnerami z Norwegii, Słowenii oraz Gminą Jeleśnia i agencją ABOUT Marketing & Communication z Warszawy. Projekt dofinansowany ze źródeł Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, gdzie m.in. gospodarstwa będą otrzymywały wsparcie na warsztaty oświetleniowe w celu redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem wokół posesji i nie tylko.

Briefing z Księżyca?
I to dosłownie, gdyż specjalnie na tą okazję we wnętrzu Sali Wielofunkcyjnej na poddaszu Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej (nieopodal kopuły Obserwatorium Astronomicznego), rozłożony został ponad 3m., świecący się, pneumatyczny model naszego Naturalnego Satelity, a w środku znajdował się jeden z naszych koordynatorów, który zademonstrował w nietypowy sposób jaka kolorystyka towarzyszy zaćmieniom Księżyca. Połączyliśmy się również on-line z ekspertem z Planetarium Śląskiego - Krzysztofem Dwornikiem, który w kilku słowach opowiedział o tym wyjątkowym zjawisku. Takiego pokazu tego dnia nie było nigdzie indziej w Polsce!  Do udziału zaprosiliśmy również grupę przedszkolaków z gminy Jeleśnia, gdyż to właśnie młodemu pokoleniu dedykujemy nasz projekt, aby mogli w przyszłości oglądać takie zjawiska na nocnym niebie oraz nie utracili piękna rozgwieżdżonego nieba, które znika w łunie nieprawidłowo zainstalowanych źródeł światła w naszych miastach i miejscowościach. O tym zagadnieniu kilka istotnych słów opowiedział dr Przemysław Tabaka - specjalista techniki oświetleniowej, który połączył się bezpośrednio z Politechniki Łódzkiej.