Dział administracyjno-księgowy

 

Funkcjonuje praktycznie od początków pełnoprawnej działalności Stowarzyszenia nazywany w pierwszych latach "księgowością Polarisu", jednak  jako samodzielna jednostka organizacyjna założona oficjalnie dopiero w 2004 roku. Nieprzerwanie koordynuje wewnętrzną politykę księgową i przygotowuje niezbędne dokumenty dla zewnętrznego biura rachunkowego  oraz rozlicza i nadzoruje finansowo wszystkie projekty dotacyjne od 2001 roku.

Do najważniejszych zadań tego działu można zaliczyć:

 • prowadzenie pełnej księgowości Stowarzyszenia,
 • prowadzenie archiwum korespondencji,
 • zarządzanie dokumentacją rozliczeniową,
 • korespondencję z urzędami i instytutami obrachunkowymi,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • nadzór prawny i finansowy nad realizacją projektów dotacyjnych,
 • inne czynności związane z administracją powierzoną przez Zarząd.

Od początków funkcjonowania działu prace koordynuje jedna osoba zrzeszona w POLARIS-OPP - wolontariuszka.

 

                                   
                                   
                                   

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji w następujących terminach i miejscu:

 •  termin I – 04.05.2012, godz. 12:00.
 •  termin II – 05.05.2012, godz. 12:00.

Miejscem obrad będzie tradycyjnie siedziba w Sopotni Wielkiej nr bud. 174.  Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie będzie prawomocne jeśli w pierwszym terminie weźmie w nim udział połowa członków, a w drugim terminie nie mniej niż 1/4 poczetu, przy czym uprawnionymi do głosowania są wszyscy, aktualni członkowie powyżej 16 roku życia, za wyjątkiem członków honorowych. Ci ostatni posiadają prawo tzw. głosu doradczego, czyli indywidualnej opinii na dany temat oraz zgłaszania wolnych wniosków. Podobny zapis dotyczy gości zaproszonych na posiedzenie. Program obrad w tym roku będzie zawierał...

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na podstawie uchwały nr ZZ/29/03/2011/A/13, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczego za 2010 rok w następujących terminach:

 • termin I - 30.04.2011, godz. 12:00,
 • termin II - 01.05.2011, godz. 12:00.

 

 

Miejscem obrad będzie tradycyjnie siedziba naszej organizacji w Sopotni Wielkiej nr bud. 174.  Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie będzie prawomocne jeśli w pierwszym terminie weźmie w nim udział połowa członków, a w drugim terminie nie mniej niż 1/4 poczetu, przy czym uprawnionymi do głosowania są wszyscy, aktualni członkowie powyżej 16 roku życia, za wyjątkiem członków honorowych. Ci ostatni posiadają prawo tzw. głosu doradczego, czyli indywidualnej opinii na dany temat.

 
 
 
Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146),  publikujemy Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP za 2009 rok, zatwierdzone w terminie do 15 dni przez Walne Zebranie naszej organizacji, które miało miejsce 02 maja 2010 roku w Sopotni Wielkiej. Dokument ten zawiera jak zwykle podstawowe informacje o osiągnięciach jak i zakresie realizacji celów statutowych oraz podsumowanie danych finansowo-kadrowych. Plik w wersji PDF można pobrać z podstrony Sprawozdania z działalności.
 
 
 

02 maja 2010r. w Sopotni Wielkiej odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Udział w nim wzięło 10 osób z poczetu naszej organizacji oraz kilkoro zaproszonych gości. Obrady rozpoczęły się krótko po godzinie 12:00 w terminie drugim i trwały wraz z wnioskami własnymi do godziny 18:00. W trakcie tych ponad pięciu godzin dyskusji podjęto szereg istotnych decyzji dotyczących najbliższych działań POLARIS-OPP, których przegląd wraz z załącznikami prezentujemy w poniższym zestawieniu...

 

 

 


 

 
 
Trwa okres rozliczeń podatkowych za 2009 rok a wraz z nim coroczna Akcja "1% na astronomię". W tym samym czasie podsumowaliśmy wydatki i działania za ubiegłoroczne inicjatywy związane z polskimi obchodami Międzynarodowego Roku Astronomii, które po konsultacjach społecznych postanowiliśmy wesprzeć środkami z Astroprocentu.  Zestawienie tych informacji można znaleźć na stronie www.astroprocent.pl pod linkiem Na co przeznaczamy fundusze, w postaci raportu merytorycznego i statystyk finansowych. Szczegółowe rozliczenie jak i obszerniejsze relacje z działań ukażą się również w II kwartale br. w ogólnym sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP za ubiegły rok. W przypadku Astroprocentu należy pamiętać, że opublikowany raport odnosi się do środków pozyskanych z 1% za 2007 rok, których wydatkowanie zakończyło się dopiero na przełomie grudnia i stycznia 2009/2010.